06.04.2017.

ŠESTOAPRILSKA NAGRADA GRADA SARAJEVA U 2017. GODINI

Čast nam je obavijestiti Vas da je FAMA Metodologija dobila Šestoaprilsku nagradu grada Sarajeva u 2017. godini za doprinos u oblasti nauke i obrazovanja.

'Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva (povodom dana oslobođenja grada Sarajeva 6.aprila 1945.) dodjeljuje se istaknutim pojedincima, grupama i kolektivima za značajna ostvarenja i iznimna djela, a od ključne je važnosti da djela doprinose ukupnom unapređenju i razvitku grada Sarajeva.'

Namjena FAMA Metodologije je da kroz edukacijske module Škole znanja stavlja u upotrebu FAMA KOLEKCIJU koja se stvarala u raznim fazama (kao FAMA, FAMA arhiv, FAMA kolekcija) a smatra se najvećom svjetskom nezavisnom kolekcijom multimedijalnih projekata o opsadi Sarajeva (1992–1996.) i dešavanjima u vezi s raspadom Jugoslavije (1991–1999.). Godinama je Kolekcija rasla usred nemogućih uslova (opsada i posljeratna tranzicija), razvijajući pionirske koncepte i različite teme. Na stranu obimnost i istorijsko-edukativni značaj projekta i metoda mapiranja dokumentacije dokumenata i kolektivnog pamćenja, ova Kolekcija i sama po sebi predstavlja nov pristup obradi i dokumentovanju činjenica i dokaza, te postupku mapiranja uzroka i posljedica događaja uobličavanjem u formu pristupačnu i najširoj publici.

Dobitnici nagrade su članovi tima FAMA Metodologije Suada Kapić, Miran Norderland, Asja Hafner i Davor Vidović.

Posebno zahvaljujemo gospodinu Jovanu Divjaku i njegovom udruženju Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu. Zahvaljujemo im ne samo na dugogodišnjoj nesebičnoj podršci, nego i na inicijativi za nominaciju FAMA Metodologije/FAMA kolekcije za Šestoaprilsku nagradu.
SARADNICI

Adnan Harambašić, dr. Branka Prpa, dr. Janja Beč – Neumann, Jasmina Murga, Jelena Simić, Lejla Hasanbegović, Lejla Pašović, Manel Villa Motllo, Mirjana Evtov, Shinobu Ito, Sidika Dukatar, Strajo Krsmanović, dr. Svjetlana Nedimović, Vildana Selimbegović, Zlatko Dizdarević;

Adis Kutkut, Ahmed Burić, Aida Zubčević, Ajna Zlatar, Aleksanda Majhrovski, Aleksandra Wagner, Aleksandra Milovanović, Amina Begović, Amina Bukvić, Amra Zulfikarpašić, Amra Višnjić, Borislav Ćosić, Branimir Marković, CONNECTUM - Ajet Arifi, Dajana Gurda, Dalida Jugo, dr. Daniel Feierstein, Danijel Milošević, Danka Ilić, dr. Dejan Ilić, Denijala Galić, Dino Mustafić, Dragan Markovina, Dragan Babić, Dragan Rokvić, Drago Resner, dr. Dubravka Stojanović, Dženana Samouk, Dženana Karup – Druško, Edina Bećirević, Emir Kasumagić, Emir Kapić, Emir Saračević, Enes Sivac, Florence Hartmann, Gianni Fazlagić, Gina Landor, Ser Goeffry Nice, Goran Simić, Haris Pašović, Hasan Nuhanović, Hrvoje Klasić, Igor Hamzić, Ines Tanović – Sijerčić, Ismet Efendić, Ivana Đurović, Jean Rene Ruez, Jelena Lovrić, Jelena Sanader, Jessie Hronesova, Jovana Šego, Juan Maria Tintore Turull, Ljuba Gamulin, Maja Razović, Marina Banić, Milenko Simić, Milomir Kovačević, Miljenko Uherka, Miroslav Prstojević, Mirsada Bjelak, Mirza Halilović, Mladen Jeličić, Muhamed Kapić, Mustafa Skopljak, Natalie Hijazi, Nedžad Begović, Nedžad Imamović, Nemanja Stjepanović, Nemanja Babić, dr. Nenad Dimitrijević, Nenad Dogan, Neven Popović, Nihad Kreševljaković, Nura Dika Kapić, Nusret Pašić, Ognjenka Finci, Ozren Pavlović, Richard Goldstone, Rijad Ljutović, Robert Donia, Rodoljub Živadinović, Sabina Čehajić – Clansy, Sanja Mizić, Sejo Hodžić, Selma Kadić – Maglajlić, Senada Kreso, Setsuko Mura, Sloven Anzulović, Snježana Mulić, Sonja Biserko, Srećko Latal, Stjepan Mesić, Suzana Cerić, Svetlana Lukić, Svetlana Vuković, Šemsa Mehmedović, Šemsudin Čengić, Una Bejtović, Vanja Matković, Veda Kapić, Vedran Ibrulj, Vlastimir Mijović, Yair Auron, Zdravko Grebo, Žan Marolt, Željko Puljić

DONATORI/PARTNERI/PODRŠKA 1991-2016

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, American Association of Publishers, American Federation of Teachers, American Library Association, Ariel Monells, ASCD, B92 (Beograd), British Embassy, Beograd, British Embassy, Sarajevo, Kanton Sarajevo: Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo - Ministar Emir Hadžihafizbegović, ccfd-terre solidaire, Center for Cultural Decontamination/Centar za kulturnu dekontaminaciju (Beograd, Srbija), CIEE , Colombia University, Copenhagen-Cultural City of Europe (Danska), Diputació de Girona - Pere Vila Fulcara, FILTER arhitektura, Flash (Sarajevo), Fons Català, Fond za humanitarno pravo/Fund for Humanitarian Law (Beograd), Helsinški Komitet za ljudska prava/Helsinki Committee for Human Rights (Beograd, Srbija), Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Indok Sistemi (Sarajevo), International Crisis Group, Ivana Cvetković-Bajrović, Japan Ministry of Foreign Affairs (Japan Embassy in Sarajevo), Juan Maria Tintore, Kuća Ljudskih Prava (Zagreb, Hrvatska), Macmillan Publishers and Prof. Noel Malcolm (UK), Međunarodni forum Bosna, MESS – International Theatre Festival (Sarajevo), Municipality of Barcelona -Ajuntament de Barcelona, Natalija Bratuljević, National Education Association (USA), National Endowment of Democracy – NED (USA), Norwegian Embassy in Sarajevo, NYC Universty, Obrazovanje gradi BiH, Udruženje, OHR – Office of the High Representative in Bosnia & Herzegovina, Open Society Foundations (Budapest), Open Society Fund (Bosnia and Herzegovina), Open Society Fund (New York City, USA, Open Society Fund (Srbija), OSCE Mission to Serbia (OEBS), Oxford Transitional Justice Research (OTJR) (Oxford, GB), P3 Gallery (Tokyo), Pasqual Maragall i Mira, Random House and Ambassador Richard Holbrooke (USA), SAAHA (Oslo, Norveška/Sarajevo BiH), SFOR – Stabilisation Force in Bosnia and Herzegovina (Sarajevo HQ), South East Studies at Oxford (SEESOX), The Balkan Trust for Democracy (BTD), The British Library, The Dayton Peace Accords Project (USA), The German Marshall Fund (USA / Serbia), The Library of Congress, The National Committee of Japanese Historians (Japan), The World Bank, Tokyo Expo 96' (Japan), Tokyo Metropolitan Government (Japan), Tokyo University, U.S. Department of Education, U.S. Holocaust Memorial Museum, UCLA, UNESCO, United Nations, Universal Bank (Sarajevo), University of Dayton (USA), University of Michigen (USA), UNPROFOR – United Nations Protection Force in Bosnia and Herzegovina (Sarajevo HQ), US Embassy, Sarajevo, USAID Mission to B&H, WHIO TV – Channel 7 from Dayton, Ohio (USA), Workman publisher, YIHR BH - Youth Initiative for Human Rights/Inicijativa mladih za ljudska prava (Bosna i Hercegovina), Youth Initiative for Human Rights / Inicijativa mladih za ljudska prava (Srbija), Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Galerija 11/07/95 (Sarajevo)

MEDIJSKA PODRŠKA

Asahi Shimbun, Associated Press, BHRTV, Chicago Tribun, CNN, Cosmopolitan, Face TV, Gente Viaggi, Gulf News, Harper's magazine, Het Parool, HRT 4, Journal Constitutions, Khaleej Times, La Vanguardia, Los Angeles Times, Mainichi Shinbun, Monitor, N1 TV, Newsweek, NHK TV, Novice, Odjek, Oslobođenje, Parade NY, Peščanik, Publishers's Weekly, Radio Free Europe/Radio Slobodna Evropa, Reuters, San Francisko Examiner, Svijet, Switch-Tokyo, The Michigen Daily, The New York Book Review, The New York Times, The Riverfront Times, TIME magazin, TV HAYAT, Sarajevo, Tvadagar Newspaper, Vijenac magazin, VOA, Vojna Slovenija, Vreme, Washington Post

PRIJATELJI/PODRŽAVAOCI

Joan Ringelheim, Jovan Divjak, Mari Katanayagi, Alma Smailbegović, Almir Kasumagić, Andrej Nosev, Becky Hitchner, Bojan Zec-Filipović, Borka Pavićević, Bosiljka Bakrač, Bruce Hitchner, Carles Bosch Ariso, Denis Latin, Dragica Pilipović, Dženita Bečić, Elizabeta Delić, Evelyn Messinger, Fatima Kozjak, Gordana i Branko Kirigin, Hiroshi Hase, Indira Kučuk-Sorguč, Ivan Janković, Ivana Nižić, Jadranka Stojaković, Jasna Ornella Bery, Jenny Hargreaves, John Fine, Lada Martinac – Kralj, Lionel Rosenblat, Lula i Rade Mikijelj, Maria Blacque – Belair, Marijan Kralj, Melanie Anderson, Mersad Kapić, Mevleta Hota, Milka Tadić – Mijović, Mirsad Sijarić, Nahid Kozljak, Nermina Kurspahić, Peđa Grujić, Radovan Kupres, Rusmir Mahmutčehajić, Senad Hadžifejzović, Senada Imamović, Stanko Cerović, Suzana Gotthardi-Pavlovsky, Tončika Novak, Veran Matić, Vesna Čengić, Vesna Pusić, Vladimir Buratović

info@famamethodology.net